Biz kimik

Biz “Vətən” qəzetiyik – 30 il bundan qabaq təsis edilmiş və 4 il müddətində aktiv fəaliyyət göstərmiş “Vətən” qəzeti. Qəzetimizin ilk nömrəsi qeyri-formal olaraq...